Gyepmesteri agglomeráció létesítése Hajdú-Bihar megyébenEgyek Nagyközség Hajdú-Bihar megye legnyugatibb településeként határos Jász-Nagykun-Szolnok megyével valamint Heves és Borsod-Abaúj Zemplén megyével. Térségi szerepét erősíti a 3 szomszédos megyéhez való kapcsolódása.

Egyek népessége hosszú évek óta csökkenő tendenciát mutat, Az állandó népesség száma 2017. december 31-én 5389 fő volt.

Egyeken és annak 50 km-es körzetében alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkaerőt nagy létszámban foglalkoztatni tudó munkáltató nincs. A település legnagyobb munkáltatója (a közfoglalkoztatási programok révén) az önkormányzat. Az elmúlt években megvalósuló nagyarányú közfoglalkoztatási programokkal sikerült az álláskeresők számát lecsökkenteni.

Az Egyeki Roma Nemzetiségi Őnkormányzat 2010 decemberében alakult, és számos esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő tevékenységet végzett.

Esélyt az állatoknak program — gyepmesteri telep létesítése

Egyek Nagyközség lakossága és önkormányzata éveken át növekvő teherként élte meg a kóbor kutyák elszaporodását. A kóbor kutyák miatti embertelen helyzetek felhalmozódása súlyos társadalmi feszültséget generált a roma és nem roma lakosság körében. A megoldás érdekében társadalmi szinten és a pályáztatási rendszerben is fontos lépéseket kellett tennünk azonos időben.

Egymásra épülő pályázatokkal az önkormányzatunknak sikerült kiépítenie egy olyan optimális rendszert, mely Egyek település lakosain túl jelenleg 22, az önkormányzatunkkal szerződésben álló település lakosainak kóbor eb problémáit is megoldja.

Először a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület közreműködésével az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaphoz -EMVA- nyújtottunk be pályázatot, melynek keretéből 11 fő ebrendész került kiképzésre.

Erre épült a LEADER térségek közötti együttműködés keretében elnyert támogatás, amiből korszerű gyepmesteri telepet hoztunk létre két ütemben. A projekt az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában valósult meg 2015 májusában.

Az ebrendészeket a helyi sajátosságokra épülő 2016.évi kistérségi startmunka mintaprogram keretében foglalkoztattuk közfoglalkoztatottként. A közfoglalkoztatás keretében valósult meg a telep térkövezése és a hátsó kennel sor megépítése, mely utóbbi révén a telep férőhelye 16-ról 61-re bővült.

Önkormányzatunk 2015-ben bevezette az 1000 Ft/ebenként fizetendő ebrendészeti hozzájárulást, mely a szolgáltatásainkat igénybe vevő települések által befizetett díjakkal együtt 2018. évben a gyepmesteri telep működési költségeit már fedezik.

A dolgozók továbbra is a közmunkaprogram keretén belül foglalkoztatottak. A telep működése példaértékű.

Előzmények:

8 évvel ezelőtt találkozott először a Képviselő-testület azzal a problémával, hogy a településen rengeteg kóbor kutya van.

2010-ben a Balmazújvárosi kistérség munkavállalói jártak ki a kutyákat befogni, amiért az önkormányzat nem kevés pénzt fizetett.

A lakosság körében nyugtalanságot váltott ki a befogott, de mégis kóborló kutyák látványa és híre, melyet akkor bizonyítani nem tudtunk.

Később e feladatot egy Tatárszentgyörgyi vállalkozóval végeztettük el, évi kb. 1 millió forintért, mivel a közelben nem találtunk e feladat elvégzésére alkalmas intézményt-dolgozót.

A feladatot megoldatlannak és drágának érezte a közösség. Erre még rátetőzött az a helyzet, amikor a csapatba verődött kóbor kutyák kerékpárost, kisiskolást sodortak veszélyhelyzetbe. A felelőtlen állattartók keresése szította a település lakosainak hangulatát, mindenki a felelősöket kereste és felröppent a „cigánykutyák”- téma, mely roma és nem roma lakosok közötti feszültséghez, önkormányzati szinten megoldandó társadalmi problémához vezetett 2014-ben.

A felelőtlen ebtartás okozta utcai veszélyhelyzetek és a lakosság körében kialakult konfliktusok miatt szükségessé vált a kóbor kutyák befogása, a befogott állatok ellátása, lehetőség szerint gazdásítása.

A feladat elvégzéséhez először is szakembereket képeztünk ki, mivel a környező településeken sem találtunk olyan személyt, aki ezt a feladatot el tudta volna látni. A potenciális ebrendészek felkutatásában a kisebbségi önkormányzat tagjai jelentős szerepet vállaltak.

Ezzel párhuzamosan összeállítottunk egy projektet Tiszacsege Város és Tiszadorogma Község Önkormányzataival valamint a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesülettel együttműködve saját gyepmesteri telep megépítésére.

Úgy gondoltuk, hogy ez a probléma más településeket is érint, és mint ahogy mi sem —ők sem találtak szakembert és megnyugtató megoldást 50 km-es körzetben.

Együttműködést kezdeményeztünk a cél érdekében konzorcium vezetőjeként. Igyekeztünk úgy megtervezni a megoldást, hogy minimális önerővel a legtöbb pályázati forrást igénybe tudjuk venni. A megvalósítás érdekében pedig felvettük a kapcsolatot a lakossággal, civil szervezetekkel és elkezdtük felmérni az ebtartás valós helyzetét és lehetséges módját Egyeken.

A gyepmesteri telep létrehozásával, és a működtetéséhez szükséges szakemberek kiképzésével a kóbor ebek miatt kialakult társadalmi feszültséget szerettük volna ember és állatbarát módon megoldani. Szerettük volna, ha a felelősök keresése helyett a felelősségteljes ebtartás kerül a figyelem központjába. A célcsoport az együttműködő társ önkormányzatok ebtartó lakossága volt. Úgy véltük, ha a kóbor ebek miatti veszélyhelyzetet sikerül felszámolnunk, a társadalmi probléma is megoldódik.

A probléma megoldását a lakossági bejelentések indították el.

Polgármester és képviselők egyaránt fontosnak tartották a kialakult helyzet megoldását. A tervezés önkormányzati szinten valósult meg a lakosság, az ERNŐ és polgárőrség tagjainak, a lakosság aktív bevonásával. Magát a több lépcsőben megvalósuló folyamatot a polgármester tervezte, kezdeményezte. A megvalósításban az ügyben érintett önkormányzati dolgozók, civil szervezetek és lakosság vett részt.

Kivitelezés:

A probléma társadalmi szintűvé válása 2010-ben jelentkezett.

A polgármester folyamatosan kereste a lehetőségeket és számbavette a lehetséges megoldásokat, így került az ügy a képviselő-testület elé és így indult el a megvalósítás folyamata is. A gyakorlat során: tervezési, pályázatírási, szervezési, felmérési, ellenőrzési, értékelési, kommunikációs tevékenységek merültek fel.

Az építés esetében Egyek Nagyközség volt a konzorcium vezetője. A probléma felmerülésétől a megoldásig 5 év telt el.

A tevékenység Egyek településen valósult meg. A végrehajtásban Tiszadorogma Község és Tiszacsege Város önkormányzatai valamint a Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület vett részt. A partnerek eszközbeszerzési tevékenységek elvégzését vállalták a projekt keretén belül. Ma, 2018-ban már 22 önkormányzattal állunk szerződésben.

A végrehajtás, indulás és működtetés során nagy segítségünkre volt az Egyeki Roma Nemzetiségű Önkormányzat (ERNŐ) és a Polgárőrség.

Mindkét szervezet segített a potenciális ebrendészek felkutatásában, akik között roma nemzetiségű is van, segítenek az ebösszeírásnál, a problémagócok feltérképezésénél és a megoldás keresésében. A jelzőrendszer a roma lakosság részéről is jól működik.

A gyakorlat kialakítását az önkormányzat menedzselte. A probléma 2010-ben merült fel. 2013 nyarán kiképzésre kerültek az ebrendészek Leader EMVA pályázat keretében.

2013 novemberében pályázatot nyújtottunk be „ Esélyt az állatoknak” gyepmesteri telep létesítése címmel a térségi együttműködés keretében Tiszacsege és Tiszadorogma településekkel közösen. Majd egy évvel később 2014. októberében érkezett meg a támogatói okirat.

Decemberben azonnal megindítottuk a közbeszerzési eljárást és kiviteli szerződést is megkötöttük. 2015. májusára megépült a gyepmesteri telep 2 ütemben. Ugyan ebben az évben bevezettük az ebrendészeti hozzájárulást. 2015-16.-ban a működtetést a kistérségi startmunka mintaprogram keretén belül közfoglalkoztatás keretében oldottuk meg (térkövezés, kennelsor bővítése). Az idő szűkössége jelentette a legnagyobb problémát. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a hideg időjárási viszonyok mellett is megkezdtük a beruházást.

A bevezetés kezdetén problémaként érzékeltük, hogy némely szerződő önkormányzat csak papíron kívánja igénybe venni szolgáltatásunkat, vélhetően a Kormányhivatal felszólításának a hatására. Velük felmondtuk a szerződést, illetve maguktól felmondták miután bevezettük a rendelkezésre állási díj megfizetésének kötelezettségét, melyet kvázi “levásárolhatnak”, ha igénybe veszik a szolgáltatást.

A mára 22 önkormányzatra csökkent partneri hálózattal együttműködve megállapítható, hogy bevált az elképzelés, amit a számok és a hálás visszajelzések is igazolnak.

Működés:

Mivel egymásra épülő pályázatok közül szinte minden esetben követelmény is volt a nyilvános kommunikáció a projektről újságcikk (helyi és megyei), videó felvétel, internetes megjelenés, ünnepélyes átadó, tévéfelvétel is készült. A helyi lakosok az előkészítő munkában, a kóbor ebek felmérésében és a napi szintű kommunikációban vettek részt. A jelzőrendszer jól működik.

A gyepmesteri telep megépítésével és a szakmailag hozzáértő ebrendészek kiképzésével az önkormányzat új közszolgáltatásként be tudta vezetni az ebrendészetet, melyet azóta is a szolgáltatási színvonal emelését célul kitűzve példaértékűen üzemeltet.

A lakossági panaszok megszűntek, a jelzőrendszer a kóbor ebek befogásához, a nyilvánosság a minél több eb gazdásításához jól működik.

Évente 1 millió forint, -melyet korábban egy vállalkozónak fizetett ki az önkormányzat — helyben marad. A bevezetett ebrendészeti hozzájárulásból kb. 1,6 millió Ft/év új helyi munkahelyeket tudunk finanszírozni.

A gyepmesteri telep 20 fő közfoglalkoztatottnak tud értelmes munkakört biztosítani. Megváltozott a lakosság gondolkodása is, köszönhetően az önkormányzat által képviselt hozzáállásnak mely szerint a felelőtlen állattartói magatartást ellenőrzésekkel ki kell szűrni, és törvényes eszközökkel vissza kell szorítani.

A gyepmesteri telepen folyamatosan növekszik a kóbor kutyák újra gazdásítása. Az évekkel korábban visszataszítóként ható “cigánykutyák” témája nem torzítja a helyi közélet hangvételét, helyette az “újra gazdásítás” és a “felelősségteljes kutyatartás” fogalmak tartalmi hátterével ismerkedünk.

Az eredményekről minden évben éves beszámoló készül a gyepmesteri telep vezetője által, melyet a képviselő-testület hagy jóvá. A telepen a törvény által előírt dokumentumokat vezetik. A gazdásítás eredményeit a facebookon is nyomon követhetik az érdeklődők. Az önkormányzat szintén vezet nyilvántartást az ebrendészeti hozzájárulással és az együttműködő partnerek szerződéseivel kapcsolatban.

A helyi lakosok jól ismerik a gyepmesteri telep működését. Iskolánk és óvodánk gyermekei többször is kilátogattak a telepre csoportos foglalkozás keretében. A lakosság is figyelemmel kíséri a működést és segítő partnerként, mint örökbefogadó vagy gazdásítást segítő szerepben is együttműködnek.

A gyakorlatot népszerűsítettük. Több önkormányzat is érdeklődött a minta értékűnek számon tartott gyepmesteri telepünkről. lbrányból delegációt is fogadtunk a telepet és a komplex gyakorlatot bemutattuk.

A telep híre önkormányzattól önkormányzatig szállt, talán ennek is köszönhető, hogy a szolgáltatás igénybevételére jelenleg már 22 önkormányzattal állunk szerződésben. A lakossági panaszok megszűntek. Az önkormányzat korábban vállalkozónak kifizettet 1 millió forintja megmaradt helyben. A lakosság tudatosabban és emberbarátibb módon kezeli az ebtartást. Új munkahely is létesült.

Költségvetés:

A megvalósításig az összes forrásigény az alábbi elemekből tevődik össze:

  1. ebrendészeti képzés: 3 000 000 Ft 100%-os intenzitású
  2. gyepmesteri telep megépítése: 49 580 923 Ft 100%-os támogatási intenzitású
  3. startmunka —kennel bővítés: 15 568 362 Ft 80.8%-os támogatási intenzitású

A program előkészítése, a projekt megvalósítása és menedzselése önkormányzati dolgozók révén valósult meg. Plusz költségét nem okozott. Megtakarításként az a kb. 1 millió Forint jelentkezett, amit korábban ezért a szolgáltatásér mi fizettünk ki egy vállalkozónak.

A gyepmesteri telepet sikeresen működtetjük. Az évente befolyó ebrendészeti hozzájárulás és a szerződéses partnerek által fizetett szolgáltatási díjakból befolyó összegek a működési költségeket fedezik. A jövőben bevétel növekedésre számítunk, melyből munkahelyteremtés a cél.

Jó gyakorlat:

Nagyon szívesen állunk az érdeklődő önkormányzatok rendelkezésére egy időpont egyeztetést követően. Bemutatjuk a telepet, annak működését. Tájékoztatást adunk az elnyert pályázati források kiaknázásának feltételeiről, a megvalósítás menetéről. Előzetes igényfelmérést követően nyílt napot is tudunk szervezni. Önkormányzati delegációt egyenként és csoportosan is tudunk fogadni.

A gyakorlatot jól hajtottuk végre. Maximálisan felhasználtuk az Európai Unió és a Magyar Állam adta pályázati lehetőségeket. Az egyes pályázati források feltételeinek a teljesítése pl. az építkezésnél komoly kihívást jelentett számunkra. A projekt előkészítése és megvalósítása nagy odafigyelést és hozzáértést kívánt, kiváltképpen a határidők pontos betartására és a folyamatos adminisztrációs feladatok elvégzésére. A rugalmas és kreatív hozzáállás, a nyílt kommunikáció, a váratlanul felmerülő problémák megoldásához nélkülözhetetlen volt a megvalósításban résztvevők között.

Bármely felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz www.toosz.hu

Az Egyeki Gyepmesteri Telep díjtételei

1) Elhullott állatok, állati hulladékok tulajdonostól történő elszállítása Egyek Nagyközség közigazgatási területén a tulajdonos az ingatlanáról az állathulla, állati hulladék – a Balmazújváros Kistérségi Társulással szerződéses jogviszonyban álló, a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkező szolgáltató szállítja el és ártalmatlanítja.

2) Kutya elszállítása, elhelyezése

A) Egyek Nagyközség közigazgatási területén lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos által továbbtartani nem szándékozott ebnek – az állat tulajdonjogáról történő lemondó nyilatkozat alapján – a tulajdonos által történő beszállítása esetén elhelyezés biztosítása a Gyepmesteri Telepen:

a) ha a kutya után az ebrendészeti hozzájárulást megfizették, dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik: díjmentes, 0 forint.

b) ha a kutya fenti három kritériumból bármelyikkel nem rendelkezik:

3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

B) Egyek Nagyközség közigazgatási területén kívül eső lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező tulajdonos továbbtartani nem szándékozott ebnek – az állat tulajdonjogáról történő lemondó nyilatkozat alapján – a tulajdonos által történő beszállítása esetén elhelyezés biztosítása a Gyepmesteri Telepen:

a) ha a kutya dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik:

3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

b) ha a kutya fenti kettő kritériumból bármelyikkel nem rendelkezik:

6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya

3) Gyepmesteri Telepre befogadott kutya eredeti tulajdonosnak történő kiadása Egyek Nagyközség közigazgatási területén befogadott kóbor kutya tulajdonosainak jelentkezése esetén az állat visszaszolgáltatásához az alábbi díjakat kell megfizetni:

a) Tartási költség: 701 Ft + ÁFA/nap = 890 Ft/nap

b) Oltási, féregtelenítési költség: 3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

c) Elektronikus transzponder beültetése: 3 150 Ft/kutya + ÁFA = 4 000 Ft/kutya

4) Gyepmesteri Telepre befogadott kutya új tulajdonosnak történő kiadása Amennyiben a Gyepmesteri Telepre befogadott kutya kiválasztása megtörténik az új tulajdonos részéről az alábbi díjakat kell megfizetnie: A kiválasztott kutya állatorvosi ellátásának költsége, amely tartalmazza a veszettség elleni védőoltás, a féregtelenítő oltás és az állatot azonosító elektronikus transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölés költségeit: 6 299 Ft/kutya + ÁFA = 8 000 Ft/kutya

5) Gyepmesteri Telepnek ideiglenes jelleggel, megőrzésre átadott, elhelyezett kutya

A) Amennyiben Egyek Nagyközség közigazgatási területén lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező kutyatulajdonos ideiglenes jelleggel megőrzésre adja át kutyáját a Gyepmesteri Telepnek, és az átadott kutya után megfizették az ebrendészeti hozzájárulást, dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik a fizetendő díj: 700 Ft/kutya/nap + ÁFA = 889 Ft/kutya/nap

B) Amennyiben Egyek Nagyközség közigazgatási területén kívül eső lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező kutyatulajdonos ideiglenes jelleggel megőrzésre adja át kutyáját a Gyepmesteri Telepnek, és az átadott kutya dokumentáltan védőoltással és mikrochippel rendelkezik a fizetendő díj: 700 Ft/kutya/nap + ÁFA = 889 Ft/kutya/nap Jelen utasítás 2016. január 4.-én lép hatályba és ezennel hatályát veszti a 2015. október 5.-én kelt Egyek Nagyközség Önkormányzatának Gyepmesteri Telep Működési Szabályzatának 1. számú függeléke 10. EGYEKI HÍRMONDÓ 2016. 1. szám

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A § értelmében 15 napig csak az állat tulajdonosának adható ki. Amennyiben a befogott eb gazdája nem jelentkezett, annak felkutatása nem járt eredménnyel a ki nem váltott ebekkel a Telep a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával szabadon rendelkezik.

Ennek során a külön meghatározott időn túl az állatokat értékesítheti. Az értékesítésnél az állategészségügyi előírásokat (védőoltás, féregtelenítés) érvényesíteni kell. A hatóság által jogerősen elkobzott kutya elszállítása, illetve átvétele esetén az elkobzott eb volt tulajdonosának nem adható vissza.

Egyek-jó-gyakorlat-pdf

Please Login to comment

Hozzászólhat bejelentkezés nélkül is!