Az örökbefogadási szerződés és lemondó nyilatkozat

AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az Örökbe adó és Örökbefogadó között:

Örökbefogadó neve:

Személyi igazolvány száma:

Címe (ahol a kutyát/macskát/macskát tartani fogja):

E-mail címe, Telefonszáma:

az alábbi feltételekkel:

  1. Az Örökbe adó jelzett napon átadja a következő leírású kutyát/macskát Örökbefogadó részére

Név:      

 Fajta:

Ivartalanított:    igen     nem

Azonosítószám:       

Életkor, Születési idő:

 Ivar:   kan     v.   nőstény

Származása: 

Szín:

Oltási könyv kiadva:   igen nem   

Kombinált oltás:

Féreghajtás:

Veszettség oltás:

Tartási tanácsok/további javasolt orvosi kezelések:

                   2. Örökbefogadó kijelenti, hogy az állatot örökbe fogadja, ellátásáról odaadó szeretettel, lelkiismeretesen gondoskodik.

Kijelenti, hogy a kutyát/macskát saját részre hobbi célból fogadja örökbe és a fent megadott címen fogja tartani.

Örökbefogadó vállalja, hogy nem válik meg a kutyától, másik személy részére át nem adja (sem ingyen, sem ellenszolgáltatásért), ha bármely ok miatt a kutyát nem tudja tovább tartani, a kutyát utcára ki nem rakja, menhelyre, sintértelepre be nem adja, hanem ellenszolgáltatás nélkül visszajuttatja az Örökbe adóhoz.

Az Örökbe adó vállalja, hogy ilyen esetekben a kutyát átveszi és az átvétel időpontjától annak gondját viseli, tartásának és ellátásának költségeit fedezi.

              3. Örökbefogadó vállalja, hogy a mindenkori hatályos Állatvédelmi Törvényekben szereplő rendszabályoknak és a felelős állattartás kívánalmainak megfelelően tartja a kutyát, biztosítja annak megfelelő mozgásterét (kutyát megkötni, láncon tartani tilos), rendszeres orvosi ellátást biztosít neki, a kutya idő előtti elhalálozásáról pedig azonnal értesíti az Örökbe adót.

Az Örökbe adó ismeretei szerint a kutya/macska egészséges állapotban távozik.

Az Örökbe adó a kutya egészségügyi állapotát, erőnlétét és szokásai érintő értesüléseket abban a hiszemben bocsátja az Örökbefogadó rendelkezésére, hogy azok a továbbiakban hasznára válnak.

Az Örökbe adó nem vállal felelősséget a későbbiekben bekövetkező változásokért, az esetlegesen későbbiek során kialakuló betegségekért.

               4. Örökbefogadó kijelenti, hogy a kutyát nem használja fel szaporítási vagy tenyésztési célokra, szuka ivarú kutyánál a szaporulatot megakadályozza. Az ivartalanításhoz az Örökbe adó szükség esetén, rászorultsági felmérés után, támogatást nyújt.

Örökbefogadó kötelezettséget vállal arra, hogy a befogadott kutyát ivarérett korában (6 hónapos kor után) ivartalaníttatja, nem szaporítja, az ivartalanítás megtörténtéről az Örökbe adót haladéktalanul értesíti.

Hozzájárul ahhoz, hogy ezek be nem tartása esetén Örökbe adó előzetes bejelentés nélkül visszaveszi a kutyát, miután a kutya/macska Örökbe adó tulajdonát képezi.

          5. Örökbefogadó gondoskodik róla, hogy neve és címe/elérhetősége mindenkor fel legyen tüntetve a kutya nyakörvén vagy az ahhoz illesztett bilétán, és a kutya/macska elvesztése, eltűnése esetén azonnal értesíti az Örökbe adót.

          6. Örökbefogadó hozzájárul ahhoz, és elérhetőséget biztosít arra, hogy az Örökbe adó képviselője bármikor felkeresse a kutyát, hogy a helyszínen győződhessen meg a kutya megfelelő ellátásáról.  Ennek érdekében az Örökbefogadó vállalja, hogy elérhetőségében bekövetkezett lényeges változásokról az Örökbe adót értesíti.

  1. A kutya örökbeadás után is az Örökbe adó tulajdonában marad. Az Örökbe adó fenntartja magának a jogot, hogy jelen megállapodás durva megsértése esetén rendelkezzék a kutya további sorsa felől, szükség esetén a kutyát elkobozza.
  2. Örökbefogadó vállalja, hogy betartja ennek a szerződésnek minden pontját.

Elolvastam, megértettem és magamra ill. az Örökbe adóra nézve kötelező érvénnyel elfogadom az Örökbefogadási Szerződést.

Az állatvédelmi törvény által előírt kötelességeimmel és jogaimmal tisztában vagyok, a törvényt betartom. (1998. évi XXVII).

Az állat éves védőoltásait beadatom, állatorvosi ellátásáról gondoskodok. (41/1997 FM r. 418§-430§).

Kelt:

Aláírás:                                        Örökbefogadó                              az Örökbe adó képviselője

Az Örökbe adó elérhetőségei:

Név:

Cím:

Webcím:

Telefon:

Adószám:

Bankszámla szám:

I. számú melléklet

A LEMONDÓ NYILATKOZAT

Alulírott,

született

lakcím:

tel:

Anyja neve:

a mai napon lemondok

(név)

(cím) Örökbe adó  javára az általam talált / tulajdonomat képező (kérjük aláhúzni) kutyáról.

Kutya neve:

Fajtája: 

Kora: 

Neme:                                    

Ivartalanítva van-e:                    

Törzskönyvi száma: 

Mikrochip száma: 

Megtalálás helye és ideje:  

A kutya oltási könyvét átadtam:     igen       nem

A kutya törzskönyvét átadtam:       igen       nem

A kutya egészségi állapotával és viselkedésével kapcsolatosan az alábbi nyilatkozatot teszem: 

Tudomásul veszem, hogy a lemondással egyidejűleg tulajdonjogom/ rendelkezési jogom minden tekintetben megszűnik a kutyával kapcsolatosan.

A lemondó nyilatkozatban foglaltakat megértettem, azt mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá, rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Felelősséget vállalok a kutyával kapcsolatos információk valódiságáért.

Hozzászólhat bejelentkezés nélkül is!