Ideiglenes Befogadási Szerződés

Mely létrejött a … (továbbiakban: …)  és a Befogadó között:

Befogadó neve:………………………………..

Személyi igazolvány száma:………………………………………….

Címe (ahol a kutyát/macskát tartani fogja):……………………………………………………….

Email cím/telefonszám:……………………………………………………………………………………..

Az alábbi feltételekkel:

1: A … jelzett napon átadja a következő leírású kutyát/macskát Befogadó részére:

Név:……………………………………………….. Fajta:………………………………. Ivartalanított: IGEN  NEM

Azonosítószám:………………………………..Életkor/Születési idő:……………………..

Ivar: KAN   NŐSTÉNY                         Származás:………………………… Szín:…………………………….

Oltási könyv kiadva:  IGEN/NEM        Kombinált oltás:.………………..

Féreghajtás:……………………………………..Veszettség oltás:………………………..

Tartási tanácsok/további javasolt orvosi kezelések:

A befogadó ____________________________ ideig vállalja a kutya gondozását.

2: Az alapítvány vállalja hogy:

  • amennyiben az ideiglenes  befogadó ezt kéri, úgy biztosítja a kutya táplálásához szükséges állateledelt.
  • igény szerint a szükséges felszerelési eszközöket biztosítja az ideiglenes befogadás idejére
  • a felmerülő állatorvosi költségeket fedezi, ha a kijelölt állatorvos látta el a kutyát

 Az alapítvánnyal előzetesen egyeztetni kell az orvosi ellátásról, hacsak nem életveszélyes esetről van szó, mert akkor azonnal orvosi ellátásban kell részesíteni! (amennyiben állatorvosi ellátás szükséges a … email címen kell egyeztetni, életveszélyes esetben a … tel. számot kell azonnal hívni!)

  • a befogadott kutyának felelős gazdát keres
  • a felmerülő kérdésekben (tartás, viselkedés, nevelés témakörben) segítséget nyújt a befogadónak

– amennyiben az ideiglenes befogadó nem tudja tovább tartani a kutyát, ennek telefonon történt jelzését követően rövid időn belül (2 héten belül, szükség esetén rövidebb idő) magához veszi

3: Az alapítvány meghatalmazottja jogosult:

a kutya tartási körülményeit ellenőrizni, ennek során a kutya tartási helyére bemenni.

-bármikor indoklás nélkül a szerződést felmondani és a kutyát magához venni, örökbe adni, másik befogadóhoz vinni

4: A Befogadó tudomásul veszi:

-A kutya a „… Alapítvány tulajdonát képezi, az örökbeadásáról kizárólag az Alapítvány dönthet.

-A kutya egészségügyi ellátásával kapcsolatos döntéseket kizárólag az Alapítvány hozhatja meg. Amennyiben az ideiglenes befogadó a kutyát egyeztetés nélkül más állatorvoshoz viszi úgy annak költségeit viselni köteles. A kutyát az Alapítvány kérésére haladéktalanul visszaszolgáltatja. Az ideiglenes befogadásért pénzbeli juttatást nem vár el.

-A befogadó a kutya/macska állapotáról, fejlődéséről, viselkedéséről az Alapítványnak rendszeresen beszámol, és az Alapítvánnyal együttműködik az oltási program megvalósítása, az orvosi kezelések, és egyéb vonatozó szükséges eljárások megvalósítása során.

-a befogadó önállóan posztot nem készít a kutyáról közösségi oldalon (az Alapítvány által készítettet osztja), nem mondja, írja ki sehol, hogy a befogadott állat nála van (nem publikus, hogy kinél van elhelyezve)

4: A befogadó vállalja, hogy:

-a kutyát ellenszolgálatás nélkül ideiglenesen befogadja és tartja

a kutyáról jó fotókat próbál készíteni a hirdetéséhez (ez nagyon fontos, minél több jó fotó van a kutyáról annál nagyobb az esélye a minél hamarabbi gazdisodásra)

– a kutyát az állatvédelmi törvényben meghatározott körülmények között tartja

– állatorvosi ellátás szükségessége esetén az alapítvánnyal történt telefonos egyeztetést követően az alapítvány által meghatározott állatorvoshoz viszi a kutyát, amennyiben életveszélyes esetben nem a kijelölt állatorvoshoz vitte, úgy mindenképp számlát kér az alapítvány nevére az orvosi kezelésről, ellátásról!

A számlára írandó pontos adatok:

a kutya nyakörvét, rajta az alapítvány elérhetőségét tartalmazó bilétával, közterületen, udvaron nem veszi le a kutyáról!

– a kutyát pórázról KIZÁRÓLAG körbekerített kutyafuttatóban engedi el, parkokban utcán a pórázt MINDIG használja.

– legjobb tudása szerint szocializálja a kutyát, az alapvető engedelmességi feladatokat megtanítja neki

a kutya ideiglenes tartását senkinek nem adja át

– amennyiben a kutya tartásával probléma merül fel, esetleg az nem folytatható, vagy a jövőben nem lesz folytatható, azt a tudomásra jutást követően AZONNAL jelzi az alapítványnak.

– bármilyen felmerülő kérdés esetén az alapítványhoz fordul (nem kutyakiképzőhöz, kutyapszichológushoz) és az alapítványtól kapott tanácsot, útmutatást követi.

a kutya elvesztése, sérülése esetén AZONNAL értesíti az alapítványt (elsődleges tel: …, másodlagos tel: …)

amennyiben örökbefogadási szándék alakul ki, azt a szerződés létrejöttétől számított 2 héten belül jelzi az alapítványnak. 2 hét eltelte után is örökbefogadhatja a kutyát, ebben az esetben az örökbefogadási szándékról azonnal értesíti az alapítványt. 2 hét eltelte után ha a kutyára az alapítványnál jelentkezett már más örökbefogadó, és a befogadó ezt megelőzően nem jelezte örökbefogadási szándékát, akkor az alapítványnál jelentkezett más személy élvez elsőbbséget az örökbefogadás tekintetében.

5: A befogadó jogosult:

– megismerni a kutya korábbi sorsát, mentési körülményeit

– a kutyát örökbefogadni, amennyiben az örökbefogadási feltételeknek eleget tesz és az alapítvány elfogadja az örökbefogadási szándékot

– aktív részt vállalni a gazdakeresésben, Gazdajelölt esetén megadja az alapítvány elérhetőségét a jelöltnek. A befogadó NEM jogosult a kutyát örökbe adni, továbbá NEM jogosult az örökbefogadással kapcsolatosan semmilyen információt közölni a gazdajelölttel, ez alól természetesen kivétel a kutya természetére vonatkozó információ!

A befogadó az alapítvány felé a szerződésben foglaltak súlyos és szándékos megszegése esetén (pl. az alapítvány tudta és belegyezése nélküli örökbeadás) anyagi felelősséggel tartozik.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk és az Állatvédelmi tv. Rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezést követően helybenhagyólag írják alá, és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.

Kelt:………………………………………………………

                          ………………………………………………..

      Befogadó adatai:                                                                                                                                          …                    

                                                                                                       képviselője

Alapítvány adatai:

Székhely:                                                      …

Telefon:                                                …

Email cím:                                             …

Bankszámlaszám:                         …

                                          Aláírás