Az SOS Kutyák csoport Beszámolója 2017

Érted Értetek a Facebookon 2017-ben

“Az állatok világának ezután is, az legyen a hivatása, hogy otthonossá váljék a művelt családban, a szó legszebb értelme szerint szellemi kincs legyen a házban”

Ma már társadalmilag is elvárt tevékenység az ártatlan állatok megvédése, amely jelenleg számos civil és hatósági intézkedésekkel, promócióval valósul meg. Immár harmadik éve működik az www.facebook.com/groups/allatjolet csoport, melynek célja a gazdátlan állatok mielőbbi gazdihoz juttatása, felületet nyújtva a gazdit keresőnek és az Állatvédő Szervezeteknek a megjelenésre és a nyitott kommunikációra. Az elmúlt években több ezren csatlakoztak, száz és száz árvának adva ezzel boldog új reményt, otthont, lehetőséget. A Facebook közösség életeket ment, hisz a nyitott csoportban a tagok interakcióba kezdenek egymással, kapcsolatokat hoznak létre, kommunikálnak, együttműködnek és valós problémák megoldására képesek. Köszönjük, hogy Te is segítettél 2017-ben egy megosztással. Célunk, hogy minél többen csatlakozzanak, bízunk benne, hogy a csoport segítségével minél több otthontalan kutya talál egymásra a jövőben. Folyamatosan frissülő honlapunkkal ehhez szeretnénk hozzájárulni, és várjuk szeretettel a hasznos tippeket, tanácsokat és híreket.

Alapítóként a Kaposvári Egyetem Állattudományi Karán (Kutatásfejlesztés és Innováció) szereztem diplomámat 2000-ben dr. Babinszky Professzor úrnàl, kinek ezúton köszönöm és minden munkatársamnak. A mérnök képzés célja olyan szakemberek kibocsátása, akik az alapszak műveléséhez magas szakmai intelligenciával, idegen nyelvi kommunikációs készséggel, széleskörű természettudományi, agrárműszaki, élelmiszergazdasági és technológiai ismeretekkel, valamint az állat- és a növénytudomány területén speciális elméleti és gyakorlati képzettséggel rendelkeznek. Ennek birtokában képesek az állati és növényi termék előállítás termelési, elsődleges feldolgozási, értékesítési folyamatainak tervezésére, irányítására, szervezésére, önálló gazdálkodásra, egyéni és társas vállalkozások működtetésére. A mérnökszak áttekintő ismereteket nyújt az agrártermelés teljes vertikumáról, és azonos súllyal foglalkozik az állattenyésztés és a növénytermesztés ágazatának speciális ismeretanyagával. Lényeges különbség, hogy az alapozó képzés a gazdasági állatok és növény kultúrák produkció-biológiáját megalapozó ismereteket nyújtja. A szakma-specifikus ismeretek között az agrártermelés áttekintő ismeretanyaga mellett külön-külön tárgyalja az egyes gazdasági állatfajok tartásával és a gazdaságilag jelentős növény kultúrák termesztésével kapcsolatos ismereteket. Főbb tárgyak: àllattan, állategészségügy, agrokémia, biokémia, talajtan, mikrobiológia, állategészségtan, takarmányozástan, gyepgazdálkodás, földműveléstan, növénytermesztéstan, növénynemesítés, növényvédelem, kertészet, agrárgazdaságtan, marketing, ökonómia, vezetési ismeretek, számvitel és pénzügyi ismeretek. A Takarmányozástani Intézeti Tanszék nemzetközi viszonylatban is egyedülálló módon integrálja a kutatást és az oktatást, a felsőoktatási szakképzésben és a posztgraduális képzésben felelős a gazdasági haszonállatok és hobbiállatok korszerű táplálásával foglalkozó tananyag összeállításáért, oktatásáért és számonkéréséért, megalapozva ezzel egy, a gazdasági szféra szakmai elvárásainak eleget tévő egyetemi diploma minőségét. A Tanszék épületkomplexumában található állatműtő, takarmány-laboratórium megteremti a magas szintű oktató-kutatómunka tárgyi feltételeit, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, így napi kapcsolatban áll a szakterület legjelentősebb egyetemeivel, kutatóintézeteivel és multinacionális cégek fejlesztő részlegeivel. A kutyák miatt érzett felelősség vezérelt, hogy letegyem az Állatjóléti Felelős vizsgàt 2016-ban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állatvédelmi képzésén.

Köszönettel,

Gurbán Lívia Fruzsina, Budapest, 2018.01.22

Együtt az Állatokért – Érted Értetek Országos Gazdikereső csoport

Találd meg és fogadd örökbe életed hű társát

Elérhetőség: + 36 70 635 0755

Hozzászólás